Bak: Fører Liv Bjørnstad, YP Anne-Helene Kurås, Dep HM Merete Moe,
Sekr Rigmor Nilsen, Skm Else Utby.

Foran: Storrepr Ann Utz, HM May-Karin Albertsen, Eks HM Elin Elisabeth Hagen