2. rekke: Dep HM May-Britt Allstrin, Sekr Hilde Lillevik Teigen, Skm Else Utby, Fører Bjørg Helskog Hjemås

1. rekke: Storrepr Ann Utz, HM Elin Elisabeth Hagen, Eks HM Synnøve Oppegård, YP May-Karin Albertsen