Instituering av Rebekka Leir nr 13 Polarsirkelen

 

Lørdag den 30. april 1988 ble Rebekka Leir nr 13 Polarsirkelen Instituert med sete i Bodø.

Tilstede var: Rådspresident Guro Lie, Vararådspresident for Nord-Norge Elisabeth Stang Johannessen, Rådssekretær Inger Johanne Berg, Rådskapellan Ingvild Samuelsen, Rådsmarsjal Liv Berit Johansen,  DSS Werner Hestdahl og gjester fra øvrige Rebekka leire. Fra våre moderleire møtte  HM  Aud Øvereng fra Rebekka Leir nr 1 Oslo og HM Gerd Holme fra Rebekka Leir nr 9 Trondheimen. I Tillegg møtte 35 matriarker. 

 

 

 

 

Den høytidelige handling ble ledet av Rådspresident Guro Lie. Hun overrakte en vakker alterduk fra Det Norske Rebekkaråd.

 

Rådspresident Guro Lie innsatte Rebekka Leir nr 13 Polarsirkelens første valgte embedsmenn

Eks  HM         Eks OM    Matriark   Helene Rane

HM                 Eks OM          ”          Reidun Carolin

Dep. HM         Eks OM         ”          Krisine Rønnemyr

YP                  Eks OM           ”          Ann Evy Aurdal

Sekr.                                       ”          Jorunn Grande

Skattm                                    ”          Sigrid Jenssen

Kass.                                      ”          Aase Henriksen

Fører                                       ”          Solveig Hestdal

                  

HM Reidun Carolin innsatte Rebekka Leir nr 13 Polarsirkelens første utnevnte embedsmenn

YV                      Matriark     Liv Krane

YV                             ”           Lotte Fribakk

Insp.                         ”          Bjørg Bjelvin

Org.                          ”          Tora Hvidsten

Sangerinne            ”          Beate Svendsgård

1. terne HM             ”          Liv Unni Berg

2. terne HM             ”          Edith Welde

1. terne Dep HM    ”          Tordis Hansen

2. terne Dep HM    "           Eli Lundegård Eriksen

1. terne YP              ”          Ingrid Lunde

2. terne YP              ”          Margot Bernhoft

 

Rådspresident Guro Lie ønsket lykke til med leirarbeidet og gratulerte de nye embedsmenn. HM Reidun Carolin takket for gaver, blomster og gode ord,

Matriarker fra 20 distrikt (Mo, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund) var tilsluttet Rebekkaleir nr 13 Polarsirkelen fram til 1997.  Den 18. oktober 1997 ble Rebekkaleir nr 20 Trollfjell instituert i distrikt nr 20 på Helgeland.

Bodø 18. februar 2010