Polarsirkelen

25 års jubileum

Kollegiet i jubileumsåret 2013.
Bak fra venstre: Kass. Eli Brækka, Fører. Grete Lekang Olsen, Sekr. Ingrid S. Ellefsen, Skattm. Irene Fjordbakk
Forran: YP. Laila Kristiansen, Dep. Hm Harda Jakobsen, HM. Ann Utz, Fung. Eks HM Grethe Nilsen

Skrevet og lest av Anne-Harriet Kvalheim

PROLOG I ANLEDNING LEIR NR. 13 SITT JUBILEUM
Vær hilset Matriarker - fra sør og i fra nord.
Vår str.Deputert Stor Sire Ålborg er gjest ved dette bord-
Velkommen til vårt Jubileum

Et kvart hundre år vårt leirbål har vært tent
Vår historie er ung, men la dette være kjent
I spissen for tilblivelsen 8 kvinner stod i front.
Vi skylder alle disse en stor takk for deres dont-
La oss sende deres arbeide en hilsen.

Rebekkaleirens første Embedsmenn var disse 8:
Helene Rane, lyse vakre ble Eks Hovedmatriark
Så fulgte Reidun Carolin som første Hovedmatriark
Til vår første Ypperste Prest Ann Evy Aurdal stod parat
og Kristine Rønnemyr som Dep Hovedmatriark
Leirens første sekretær Jorun Grande førte pennen-
Sigrid Jensen ble vår Skattmester
Åse Henriksen var kasserer
Og som fører ble valgt Solveig Hestdal

Av disse 8 er 6 gått bort - kun to står igjen ved vårt leirbål.
Vi minnes i takknemmelighet de matriarker som gikk bort.
Som trofast gjorde tjeneste i både smått og stort

Det navn som for vår Leir ble valgt
med sete høyt i nord -
bar tallet 13 med seg som en lykkesnor
For vårt distrikt er nummer 13,
Polarsirkelen med 13 bokstaver,
det samme antall som tilsendte kraver
Det fantes ingen overtro for valg av navn og nummer,

Fra skap og skuffer, ned med gardiner i de 8 hjem
ble det hentet stoff til drakter, ja det var mye som kom frem.
De 8 kvinner sydde, fikk modell fra andre Leire, -
og vår tilblivelse ble fullendtderfor
vil vi Leiren feire.

I historisk tid er vår Leirs levetid kort.
25 år har gått - og hva har vi gjort?
La oss granske våre liv, Matriarker!

Vårt distrikt var så vidstrakt, og reisen var lang, så derfor var deling en
idelig trang for embedsmenn travle i virke.
En ny leir ble stiftet med sete i sør.
Og navnet ble “Trollfjell”
fra distrikt nr 20.
Fra Trollfjell har 43 matriarker tatt veien til vårt jubileum. Vi ønsker dem
hjertelig velkommen!

Vår Leir er en ungdom i blomstring, og vekst.
Fornying i form, litt endring i tekst,
Ha takk for stort pågangsmot og inspirasjon til endring

Våre Embedsmenn pr dato er de beste i sitt slag.
De leder våre Leirslagninger til vårt store velbehag.
Til høytid og forhandlinger rundt leirbålet sammen,
til festdekket bord i salongen med lødigere gammen.

I dag teller medlemmene.180 i tallet.
Og enda om litt vil nok flere bli kallet, til Leir nr. 13 Polarsirkelen.
Vårt mål er å arbeide, trofast og sann -
i Tro, Håp og Barmhjertighet.
hver dag, så mye vi kan.
La oss gripe hver flyktende time,
og ødsle med godhet og smil.
Vi lever på denne jorden, gjør godt - det er derfor vi er til!
Leirens skål!

Til lykke med jubileet!