NOMINASJONSNEVND  
Ingunn Andersen 104 Måken
Else-Margrethe Ramsdal 116 Navigare
Britt Johansen  51 Fortuna
Gerd Heen  93 Kaprifol
Vara:  
Aud Angelstad  116 Navigare
Solbjørg Berge  93 Kaprifol
   
STYRKELSE OG EKSPANSJON  
Storrepr. Else Salvesen 51 Fortuna
Kari Rose 51 Fortuna
Kirsti Lykre 104 Måken
Wenche Nielsen 93 Kaprifol
HellaIna Sonesen 116 Navigare
Ingebjørg Lofstad 116 Navigare
Vara:  
Bjørg Kling 51 Fortuna
   
FINANSNEVND  
Anlaug Jåtog Thorsen 104 Måken
Torhild Yttrelid  93 Kaprifol
Bjørg Gundersen 116 Navigare
   
REVISJONSNEVND  
Anne G. Lindbach Syvertsen  51 Fortuna
Inger Kristiansen  93 Kaprifol
Marit Johnsen 104 Måken
   
NEVND FOR ANSKAFFELSER  
Benedikte Vonen 51 Fortuna