Ytre Leirvakt Kjell Erik Schjelvaag

Indre Leirvakt Svein Arne Risvold

Inspektør Terje Selbo

Inspektørs assistent Terje Berg

Veiviser Pål Andreas Schjetne

Organist Gunnar Gustad

1. Teltvakt Morten Flenstad

2. Teltvakt Karl Hamnes

1. Vakt Idar Hegvold

2. Vakt Roald Andre Bremnes

3. Vakt Morten Johnsen

4. Vakt Oddmund Kjønstad

Musikkansvarlig Bjørn Haslene

Herold Gaute Solberg