Embedskolegiet i Leir nr.6 Trøndelag ønsker å videreføre den godt etablerte praksis med at ansvar for dekking, salg og servering/rydding på våre Leirmøter fordeles mellom de ulike loger.

Alle loger i distriktet må bidra med 6 Patriarker til hvert møte – hvis mulig ,4 Patriarker møter til borddekking kl 1700. 2 Patriarker møter kl 1730 for salg av matbilletter og drikke.

Loge 141 Fjellkjeden er fritatt for borddekking når møtet holdes i Hørløcks vei 66. De stiller med 6 patriarker til servering og rydding 06.01.2020. Loge 42 Humanitas som har ansvaret sammen med Fjellkjeden stiller med 3 Patriarker til dekking og 2 Patriarker til salg av matbilletter.

Disse må ha kjennskap til betjening av kasse/ betalingsterminal IZETLE.  Disse betjener også bar før og etter måltidet. Alle blir med på servering/rydding under og etter måltidet.

 

Privatnemda vil sørge for følgende oppgaver:

Lede borddekkingen – lede serveringen – salg av mat og drikke billetter, betjene baren, rydding i spisesal og salong.

Denne listen starter på vårt møte 04.11.2019. Den loge som står først på listen (med uthevet -FET SKRIFT) har ansvaret for salg av matbilletter og bar. Den loge som står sist har ansvar for bord-dekking.

 

06.01.2020                 #                     Loge 42 Humanitas og Loge 141 Fjellkjeden

03.02.2020                 #                     Loge 93 Henrik Wergeland og Loge 109 Gunnerus

02.03.2020                #                      Loge 108 Steinvikholmen og Loge 109 Nidaros

06.04.2020                #                      Loge 155 Munkholmen og Loge 3 Eystein

12.05.2020                #                      Loge 42 Humanitas og Loge 66 Gunnerus

 

Med patriarkalsk hilsen i

Tro, Håp og Barmhjertighet.

Roard Fredlund

1 HM.