Nevnd for styrkelse og ekspansjon §10-1
Leder   Storrepr. Rune Vikse
Medlem   Fung Eks OM Kjell S. Skivik
      "   Eks OM Johan Hjelmaas
      "   Geir Egil Risanger
      "   Sigurgeir Olafsson
      "   Leif Stølsvik
Vara   Rune Hebnes
   
Nevnd for nominasjon §10-2
Leder   Fung Eks OM Kjell S. Skivik
Medlem   Storrepr. Rune Vikse
      "   Eks OM Johan Hjelmaas
      "   Bjørn Martin Nernes
      "   Vegar Midtgård
Vara   Eks OM Terje Sakkestad
   
Nevnd for finans §10-3
Leder   Torbjørn Torgersen
Medlem   Andreas Steinsnes
      "   Jack Arild Andersen
Vara   Eks OM Terje Sakkestad
   
Nevnd for etterlatte §10-4
Leder   Roald Yndestad
Medlem   Knut Andreas Bentsen
      "   Rune Hebnes
      "   Tor Gaute Voster
Vara   Enrique R. Heras
   
Nevnd for revisjon §10-6
Leder   Rune Hebnes
Medlem   Karl Johan Hantho
      "   Øyvind Sørbotten
Matkomite    
Ansvarlig   UM Knut Ove Kristensen
Leder    
Medlem   Varierer i perioden