Håkon Joa
915 34 870
haakojoa@gmail.com
Bjørnøyhavna 2 A, 4085 Hundvåg
Arnt Eivind Roth Halvorsen
909 99 223
arnteivindhalvorsen@gmail.com
Fåhadlet 1, 4160 Finnøy
Helge Nessa
916 21 322
helgenessa@hotmail.com
Maiblomtunet 20, 4027 Stavanger
Jon Eric Sværen
jon.eric.svaeren@lyse.net