Larvik Rebekkaforening ble stiftet 29. mars 2005 av 14 entusiastiske søstre i Rebekkaloge nr. 42 Skuld.
 
Foreningens første styre:    
Bjørg Flekke - formann
Hildbjørg Ljosland Henriksen - viseformann
Gretha Levie Seljesæter Moen - sekretær
Solbjørg Annie Andreassen - kasserer
Wenche Svendsen - arkivar
 
Fra starten hadde foreningen 14 medlemmer, og ytterligere noen meldte overgang fra Loge Skuld, men tross stor optimisme og iver skulle det vise seg å ta fem år før det lovfestede antall søstre, 30 stk., var oppnådd. Derfor var gleden ekstra stor da Rebekkaloge nr. 126 Safir kunne institueres den 24. april 2010 under ledelse av Stor Sire Harald Thoen og hans storembedsmenn.
Logesang, navn og prolog til institueringen ble laget av Eks. Storrep. Judith Påhlmann. I tillegg laget også Eks. Storrep. Gerd Solberg Thorsen fra Loge nr. 120 Gaia sang til vår loge.
 
Loge Safirs chartermedlemmer er:    
Tordis Aursnes
Bjørg Flekke
Solbjørg Annie Andreassen
Hildbjørg Ljosland Henriksen
Gretha Levie Seljesæter Moen
 
Safirnavnet er hentet i en originalutgave av Bibelen som ble skrevet på hebraisk hvor det er beskrevet at da Moses møtte Gud på toppen av Sinaifjellet, var det et gulv av safirsten, og i følge fortellingen var det på safirstein Gud skrev "Moseloven". Selv om steinen var hard som diamant,  kunne den rulles sammen som en skriftrull. Selv om den var helt igjennom blå, var den gjennomsiktig. Bibelen forteller faktisk at den var "klar som himmelen selv". Den er en av de fire klassiske hel-edelstenene - diamant, smaragd, rubin og safir.
 
Loens første embedskollegium var:  
Hildbjørg Ljosland Henriksen - OM
Rigmor Løkeng - UM
Gretha Levie Seljesæter Moen -  Sekr.
Solbjørg Annie Andreassen - Sktm.
Wenche Svendsen - Kass.