Innvielse 20. oktober 2014

Nye medlemmer, fra venstre: Therese Krogstad, fadder Laila Strand Bugge, Lise Topp