Sarepta

Intern informasjon

Intern informasjon til denne loges søstere.

Ved å logge deg inn på Odd Fellow Ordenes sider, får du tilgang til intern informasjon. Se på høyre side i hovedbildet, bruk "Pålogging Ordensmedlemmer".  Du må ha medlemsnummeret ditt i Storlogen klart. Det står på fakturaen og medlemsbladet. Dersom du ikke finner dette, ta kontakt med sekretær, hun kan hjelpe deg videre.

Passord er din fødselsdato (ddmmåååå). Dersom du fremdeles ikke kommer inn må du kontakte Storlogen om å få hjelp. Send en e-post eller ta kontakt per telefon.