Andre møter

 

 

 

Første mandag i måneden kl. 13 er det formiddagstreff, vekselvis mellom Sande og Holmestrand