Embedskollegiet 2019-2021

 

Storrepr.

Åse Velle

906 19 455

Eks OM

Liss Knutsen

971 49 225

OM

Svanhild Vea

902 12 001

UM

Margaret K. Revheim

976 19 911

Sekr.

Wencke Skeie Austevik

926 84 759

Skm.

Synnøve Løberg

411 41 007

CM

Monika Salhus

452 99 014

Kap.

Tove Sissel K.Grønningen

916 16 083