Vi har møte med gradspassering til 3. grad, og i tillegg er det rapport fra nevnder og kontaktpersoner denne gangen. Vi skal også behandle regnskap for 2019.