Av: Signe E. Morka

 

Loge Fortuna har til sammen samlet inn kr 137.482,41 til Landssaken, det er vi stolte av!

Tusen takk til logesøstre og andre bidragsytere!

 

Midlene vi har fått inn er kommet fra bruktmarked, høstmarked, lotterier på arbeidsmøter, innbetaling via medlemskontingent, salg av kort og bidrag fra søstre og andre utenom.

Det har vært fantastisk respons i løpet av prosjektperioden.

 

Største, og i allefall mest omfattende tiltaket vi hadde  i prosjektet, var Bruktmarkedet 25. mars 2017. Her gjorde alle søstrene pluss noen medhjelpere en formidabel innsats.  På markedsdagen var spisesalen helt full av varer til bruktmarkedet, og i tillegg en del andre markedsvarer som syltetøy, brød etc.  Et utrolig skue!

Nede var det avdeling for salg av klær, det var lotteri og det var kafe.  Ja det myldret på huset, og det var fantastisk innsats og aktivitet fra alle sammen.

Dette innbragte netto kr 45.428.

 

Vi avsluttet nå prosjektet med et lite høstmarked på logehuset 6. Oktober 2018.  Her var det salg av håndarbeider, ulike typer hjemmeprodusert syltetøy, munker, kransekaker, brød og mye annet. I tillegg var det lotteri og kafe.  Her også en fantastisk innsats fra søstrene!

Her fikk vi en netto på kr 19.216

 

Et bidrag som må nevnes spesielt er at da vår eks.OM Merete Moen Johnrud fylte 60 år i år, inviterte hun logesøtre,  slekt og venner til feiring.  I invitasjonen ble det opplyst at hun i stedet for gaver ønsket bidrag til Redningsselskape (Landssaken). 

Her kom det inn kr 21.250,-

 

Det resterende av inntektene til Landssaken kommer fra de øvrige postene vi har nevnt over.

 

Her kommer en oversikt over hvordan vi har fått inn penger til Landssaken

2016

Salg av klær gitt av Inger                                                    kr.4100,00

2017

Innbet.av medl.via kontigent                                            kr .28050,00

Gave fra Arendal  sjømannsforening                               "      2000,00

Lotteri ved arb.møter                                                         "      5493,00

Netto ved loppemarked                                                     "     45428.41

Salg av kort                                                                           "       1600,00

Ble sendt til Landssaken   (sum2016 +2017)                   kr.86671,41                              

2018

Gave fra Kjell Aaberg                                                           kr.1000,00

Loddinntekter ved arb. møter                                            "   6745,00

Salg av kort                                                                            "   1100,00

Salg av mugge +fat (fra loppemarkedet)                         "    1000,00

Gave fra Merete Johnrud                                                   "  21250,00

Gave                                                                                       "       500,00 

Inntekter marked   6.okt                                                    "  19216,00

Sum 2018   pr. 17.10                                                           kr.50811,00           

 

Tilsammen kr.137482.41( kravet er kr. 96000,00)