I 1996 feiret Loge 78 Svatiisen sine første 25 år. Jubileet gikk av stabelen den 16. januar i jubileumsåret, og det ble besluttet å skrive en jubileumsberetning om Logens historie gjennom disse 25 år.

Redaksjonskomiteen bestod av Harry Sandvei, Bjarne L. Mindrum og Guttorm Strand. De satte seg som mål å finne fram til de handlinger som har vært med å forme vår Loge gjennom disse 25 år.

Tekstene i "Historieboka" er hentet fra dette heftet. Vi takker komiteen for godt gjennomført arbeid!

Kjell Hammer
EKS.OM
wrb.redaktør