Har du et bidrag, så send til kjbjarne@online.no. WEB-redaktøren forbeholder seg retten til å velge fritt, og bruke eller forkaste det innsendte materiale!

Kjell Hammer
web,redaktør