Foran fra venstre: Storrep. Stein Kvalnes, OM Karstein I.Hansen,
                                          UM Einar Jensen, Kap. Geir Inge Hansen,  
Bak fra venstre:   Eks OM Johan Jensen, Sktm. Asbjørn Torrissen,
                                          Sekr. Jan Walmann, CM Arne Kjell Johansen