Storrepr.            Guro Rødeseike Yndestad           916 13 073
Fung. Eks OM Solveig Nilsen 992 29 002
OM Inger Kristiansen 920 48 763
UM Kirsten Haarberg 918 08 924
Sekr. Anne May Schjelderup 901 50 695
Skm. Olaug Sundve 416 96 601
Kap. Sissel Frøyland Fjellheim 412 92 740
CM Randi Sakkestad 481 17 224