Patriarker
Da har vi startet et nytt semester i Midt-Troms deputasjonsleir. Nytt kollegie er kommet på plass,
og som ny høvedsmann vil jeg takke de embedsmenn som har gått av for en flott innsats de to
årene de har sittet.


Jeg vil også ønske de nye embedsmenn til lykke med sine verv. Noen vil merke at det kanskje er
mer arbeid enn de trodde, men vi skal dra lasset sammen slik at det blir bra.
Som høvedsmann er jeg gitt ansvaret for deputasjonsleiren, og vil bestrebe meg på å gjøre en så
god jobb som mulig.


Noen av patriarkene fra deputasjonsleiren har allerede vært på en opptagelse i Leir 11 Nord i
Tromsø, hvor to av brødrene fra Loge 84 De Tre Kjedeledd ble tatt opp. Dette var en flott
gjennomført seremoni som også ble gjennomført av nye embedsmenn, noe som viser at det nytter
å øve.


Midt-Troms deputasjonsleir har befordring til den gyldne leveregels grad på neste møte, den
19.november. Som høvedsmann håper jeg vi kan vise Leir 11 Nord at også vi kan klare å
gjennomføre skuespill på en fin måte.


Møt så ofte dere kan.


I Tro, Håp og Barmhjertighet

 

 


Bjørnar Wiik
Høvedsmann