Embedskollegiet 2017-2019
Storrepresentant Arnt Lauritsen, Overmester Frank Mathisen, Sekretær Øystein Edvartsen, Undermester Harry Monsen, Skattmester Trond-Ivar Tande, Cermonimester Thomas N. Dahle, Kapellan Jon Olav Langfjell