Embedsmenn perioden 2019 - 2021

Valgte embedsmenn :

- jfr. Kap. 5 i Lov for Loger

Storrepresentant                                Arnt Lauritsen

Eks Overmester                                  Stefan Sjöberg

Overmester                                         Frank Mathisen

Undermester                                       Harry Monsen

Sekretær                                              Øystein Edvartsen

Skattmester                                         Trond-Ivar Tande

Ceremonimester                                  Thomas N. Dahle

Kapellan                                               John Olav Langfjell

 

Utnevnte embedsmenn :

- jfr. Kap. 6 i Lov for Loger

Herold                                                   Anders Johansen

Inspektør.                                             Frank Sandhei

Inspektør ass                                      Leif Dag Pedersen                                           

Indre Vakt                                             Espen Bratthammer

Ytre Vakt                                               Ole Martin Nerdal

Musikkansvarlig                                  Trond Håkon Jacobsen

Arkivar                                                  Svein Laberg

OM høyre assistent                             Rolf Arne Solli

OM venstre assistent                          Joar Eiterå

UM høyre assistent                              Lars Petter Storfjord

UM venstre assistent                           Halvor Braaten

CM høyre assistent                              Roar Åsland

CM venstre assistent                           Trond Kvåle   

Fører                                                      Frank Einar Aalberg