Månedens dikt skal reflektere Odd Fellow Ordenens verdier om Vennskap – Kjærlighet og Sannhet. Det velges av brødre som utfordres av brødre. Jeg utfordrer vår Skattmester, bror Ove Staurset, til å presentere MÅNEDENS DIKT I OKTOBER.

Hvorfor Håndtrykket?
12. september skal Loge Kong Haakon ta opp fire nye brødre. Den kvelden skal mange hender hilse hverandre for første gang.  Vi får fire nye brødre i vår loge.

Håndtrykket er et av de fineste dikt jeg vet. Det sier noe om betydningen av et åpent sinn, og av å se våre medmennesker. Ikke minst de som virkelig trenger vårt håndtrykk. Den lidendes hånd kan bety så meget. Det kan også være brødre som har vandret i mørke.

Kong Harald skal etter sigende ha brukt dette diktet i sin nyttårstale i 2002.

Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

Hans Emil Ratvik
OM

HÅNDTRYKKET

Gå sakte menneske
Søk en høyere gjerning
Trykk den lidendes hånd
Gi ham din hånd
Han som står rådløs
ved vegkryssene din bror
Håndtrykk lønnes ikke
med kongens mynt min venn
for håndtrykk lønner seg selv
Det er fødsel
at to hender møtes
Den høyere gjerning fødes
Gå sakte og let
etter de rådløse hender
Hvert håndtrykk føder en stjerne

(Av Arnold Eidslott, fra diktsamlinga Adam imago Dei)

PS: Arnold Eidslott er fra Ålesund. Han er far til min gode venn Guttorm Eidslott, som er sykehusprest på Hamar. Bror til Arnold Eidslott er medlem av Odd Fellow Ordenen i Ålesund. DS.