Mandag 12. september
Vi skal foreta innvielse av fire nye brødre, og antrekk er galla.
Resipiendene er: Jan-Erik Nilsen med bror Eks. OM Bjørn Delbæk som fadder, Jan-Erik Corneliussen Rasmussen med bror OM som fadder, Claes Jimmy Claesson med bror OM som fadder og Tor Erik Clemetsen med bror Roar Mollestad Røch som reell fadder (bror OM er oppført som «settefadder».)

Mandag 26. september
På møtet denne kvelden skal vi behandle halvårsregnskapet. Til eftermøtet får vi besøk av sykehusprest Jon-Erik Braathen fra Modum Bad. Han skal innlede om livets eksistensielle spørsmål. Braathen er en kjent foredragsholder med livets viktige spørsmål som tema, så dette møtet blir særskilt interessant og givende. Antrekk er vanlig logeantrekk, mørk dress.

Mandag 10. oktober
Møtet er arbeidsmøte med foredrag. Bror Bjørn Christian Finbråten har født idéen om bransjeforedrag holdt av logens brødre, med bakgrunn i at vi blant brødrene har en god og interessant bransjespredning. Jeg har derfor bedt han om å starte stafetten. Hans tema vil ta for seg DNV GL, altså det vi kjenner som Det norske Veritas. En svært viktig virksomhet i dagens samfunn, som vi nå får mulighet til å lære mer om. Antrekk er vanlig logeantrekk, mørk dress.

Torsdag 13. oktober (merk dagen)
Dialoggrupper. Vi gjør et forsøk med å samle brødrene i grupper, hjemme hos en av brødrene i gruppen. Rammen for det første møtet er dialog om Troskapsgraden rundt et enkelt kveldsmåltid, hvor hver enkelt bror medbringer en påleggstype til måltidet. Verten holder brød, kaffe og te. Det er også viktig at brødrene avsetter tid til å bli bedre kjent med hverandre.

Det utarbeides et LKH-notat (la oss kalle det det) om Troskapsgraden hvor særskilte emner i graden blir fokusert for samtale og refleksjon i gruppen. Temaet passer ekstra godt fordi vi til dette møtet også har fått fire nye brødre.

Sett av kvelden, dette blir et spennende forsøk. Antrekk uformelt.

Mandag 24. oktober
Et kort arbeidsmøte og Venneaften. Som vanlig starter Venneaftenen kl. 1930. Opplegget for denne Venneaftenen blir ikke så ulik tidligere Venneaftener. Så her er det bare å se seg om i sitt sosiale nærmiljø, sannsynligvis er det flere blant dine venner, kollegaer eller naboer som ville synes det var interessant å få anledning til å lære mer om Odd Fellow Ordenen, i en svært hyggelig ramme. Antrekk vanlig logeantrekk, mørk dress.

Mandag 14. november
Gradspassering DHSG, Den Høye Sannhets Grad. Dette blir en stor kveld, slik det alltid er når brødre får DHSG. Antrekk Galla. Det serveres varm mat.

Onsdag 16. november
Minneloge. Det avholdes minneloge for brødre som er gått bort. Dette er også en fin anledning til å minnes dine egne kjære som er gått bort. Antrekk er mørk dress. Merk dagen.

Mandag 28. november
Aktuelle brødre tildeles Den Edle Kjærlighets Grad. Her kan vi se frem til et viktig og godt spill. Antrekk mørk dress.

Mandag 12. desember
Vi avslutter logehøsten med å markere julen. Vi samles med venner og ledsagere til en flott seremoni og et hyggelig måltid. Logebrødre møter i mørk dress, gjester i pent uformelt antrekk. Enker etter brødre er spesielt velkommen.