Loge nr 170 Albertus Pictor i Sverige

Adr:                    Kyrkvägen 8, 18770 Täby
OM:                    Erik Söderberg
Etabl:                  31. jan 2004
Medl:                  ca 80
Møtedag:           1. og 3. tirsdag i mnd kl 1930
Mail:                    b-170@oddfellow.se
Hjemmeside:    oddfellow.se/brödraloge 170
Annet:
Logens navn er navnet på den mest kjente kirkemaler og dekoratør i Sverige på slutten av 1400-tallet. Han var trolig opprinnelig tysk, og hans døpenavn var Albertus Ymmenhausen. Han var malermester og bodde i Täby traktene. Han ble bare kalt Albertus Målare (Albertus Pictor).
Foruten malingen, drev han også en verksteder i det som i dag er Gamla Stan. Han laget både tekstiler og treskulpturer. Alle han produserte ble fortløpende oppkjøpt av Kirken, som på den tiden tjente seg rike på ti-ende og donasjoner.
Besøk til Logen bør meldes minst en uke før besøket. Besøkende blir alltid veldig godt mottatt

Loge nr 10 Thorfinnur Karlsefni på Island

Adr:                     Vonarstræti 10, 101 Reykjavik
OM:                     Dagbjartur R. Sveinsson
Etabl:                  27. jan 1962
Medl:                  ca 75
Møtedag:           Hver mandag kl 2000 i tiden 15. sept- 15. mai
Mail:                   karlsefni@oddfellow.is
Hjemmeside:    oddfellow.is/thorfinnurkarlsefni

Annet:
Innmarsj i Logesalen starter kl1945. Brr går inn hver for seg, og alle må være på plass i salen kl 2000. Da åpner OM møtet. På veg inn i salen må hver og en avgi terminpassord og gradspassord til vaktene som står ved hhv ytre og indre vakt. Kleskoden er forskjellig og mye mindre uniform en det vi er vant med i Norge. Under møtet hører ikke OM utvalgte Embetsmenn i sine plikter. Han henvender seg til dem hver og en og minner dem om hvilke plikter de har.
Logehuset ligger i sentrum av byen, rett over gaten fra Alltinget.