Embetskollegiet ønsker alle brødre en riktig god logehøst og vi ser frem til mange hyggelige møter i tiden fremover.

Kollegiet ønsker å takke alle brødre som var tilstede ved Embetsinstallasjonen denne uken, det ble en meget fin logekveld som kommer til å bli husket i mange år fremover. Stor Sire og hans Stor Embetsmenn utførte seremonien særdeles fint og høytidelig, noe som gav en ekstra stemning over denne flotte kvelden.

Vi har etablert kollegiet og de fleste epostadresser og tilganger i Focus er overdratt fra gammelt til nytt kollegium. Det første embetsmannsmøte er planlagt 10 september og da skal kollegiet lage en strategi for hvordan vi skal arbeide med å styrke logen og brødrenes trivsel for de neste to årene.

Vårt kommende logemøte om to uker går nettopp på å styrke logen, da skal vi ha venneaften. Kollegiet oppfordrer derfor alle som har potensielle brødre til å invitere dem på møtet mandag 9 september. Vi har flott loge med fantastiske brødre, og dette budskapet må vi få spredt ut i vår omgangskrets.

Embetskollegiet ønsker alle brødre en flott helg og vi ser frem til mange gode møter gjennom denne spennende høstterminen.

 

Med broderlig hilsen
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Sverre Wennevold
Overmester