Fra venstre bak: 
Kapelan Åge Rørnes, Sekretær Sverre Hugo Rokstad, Undermester Dag Pettersen, Skattmester Børt Åge Nordli, Seremonimester Erling Johan Krag 

Fra venstre foran:
Fung.eks.overmester Geir Johansen Storli, Overmester Signor Hansen, Storrepresentant Aksel O. Johnsen