Embedskollegiet 2021 - 2023

Bak fra venstre: Eks OM Ann Karin Tenggren, Kap. Anne Synnøve Amundsen, CM Anne Harriet Kvalheim, Sekr. Kirsti Heide Teigland og Skm. Elsa Hogndal Sund.

Foran fra venstre: Storrepr. Torill Sletteng, OM Lillian Sofie Haukland og UM Ruth Ellinor Aandal-Herseth.

 

Øvrige Embedsmenn 2021 - 2023

Inspektør Grete Knudsen
OM høyre ass Olaug A Valle
OM venstre ass Anita Frønning Olsen
UM høyre ass Liv Johanne Halvorsen
UM venstre ass Vibeke Wilhelmsen
CM høyre ass Turid Holst Andersen
CM venstre ass Anneli June Nilsen
Indre Vakt May Evy Johansen
Ytre Vakt Vigdis Johanne Thuv
Musikkansvarlig       Marit Irene Berntsen
Arkivar Hege Tvervik
Inspektør ass Elin Hoff
Herold Eva Paula Horsdal Teigum

 

 

 

 


Embedskollegiet 2019 - 2021


Bak fra venstre: CM Marit Irene Berntsen, Sekr. Trine Skyrud Jensen, UM Lillian Haukland, Skm. Hege Tvervik, Kap. Ruth Ellinor Aandal-Herseth

Foran fra venstre: Storrepr. Laila Kristiansen, OM Ann Karin Tenggren, Eks OM Torill Sletteng