Embedskollegiet 2019 - 2021

Bak fra venstre: CM Marit Irene Berntsen, Sekr. Trine Skyrud Jensen, UM Lillian Haukland, Skm. Hege Tvervik, Kap. Ruth Ellinor Aandal-Herseth

Foran fra venstre: Storrepr. Laila Kristiansen, OM Ann Karin Tenggren, Eks OM Torill Sletteng