Til alle øvelser:
 - Møt i god tid – vær godt forberedt.


 

Dag

Dato

Kl

Sal

Grad

Søndag

09.02.20

19:00

TW

 

Søndag

26.04.20

19:00

TW

 

 

Kurs - seminar for Odd Fellow loger – rituell del                

  

Distriktet er pålagt å ha en kursdag/seminar også for det rituelle arbeidet i alle logeenhetene.

Det er stipulert til en varighet av ca. 6- 8 timer, dvs at vi må benytte en lørdag eller søndag til seminaret. 

Deltagere:

 • Alle valgte EM
 • Alle utnevnte EM
 • Alle spilldeltagere ved opptak og gradspasseringer
 • Søndag 2.2.20 kl.1000 på Fauske for logene som tilhører leir 24 Salten.
 • Søndag 2.2.20:

  Loge 81 Morild – innvielse/opptak

  Loge 144 Marmor – DGVG

  Loge 147 Elias Blix – DEKG

  Loge 106 Bodin – DHSG

  Loge 126 Saltdal - Åpning og lukking av loge 

   

  Etter hver gjennomgang gjennomføres en evaluering.