Som sagt, anmodningen kom og det var ikke vanskelig å finne søstre i Rebekkaloge Pax som var villig til å sette i gang det store og krevende arbeid som måtte til.

Rebekkaforening ble stiftet 14. februar 1957 og siste møte ble avholdt 14. mai 1959.

En av stifterne, Bergliot Hoem, som senere ble vår Overmester nr. 2, sa en gang i en tale. ”Da Märtha skulle stiftes – det husker vel de fleste. Hvor stolte og glade vi var – men spente for det meste. For hva er det en nystartet loge mest trenger!  Jo- det er penger, penger og atter penger. Vi ble rene Amazoner, som strevet  som løver for ører og kroner. Stoffer ble kjøpt og søstrene sydde. Arbeid til alle og ingen knydde.”

Den gang var kravet at det måtte foreligge en formue på kr. 3.000,00 for å danne ny loge. Det holdt akkurat – etter som formuestallet som fremkommer i protokollen fra Rebekkaforeningens siste møte var kr. 3.516,90.

I 1959 på den – for Norge – historiske dato 7. juni, som var en søndag, ble Rebekkaloge nr. 20 Märtha Instituert

Søstrene i vår loge er enige om at et bedre navn enn Märtha kunne vi ikke hatt på vår loge – oppkalt som den er etter Norges avholdte Kronprinsesse Märtha.

 I anledning dagen sto det en stor bukett Märthaliljer i Forværelset.

Logens chartermedlemmer:

Elida Gilstad                   Gudrun Johansen          Inger Støwer               Bergljot Hoem       Borghild Helgesen

Søstrene utviste fra første dag et stort engasjement og varmt hjerte når det gjaldt sosialt arbeid i form av hjelp til mennesker som ikke har hatt det så bra – det være seg i nærmiljøet og de landssaker som Odd Fellow Ordenen har igangsatt. I nærmiljøet var det en periode besøk til fangers pårørende med både mat og klær. Senere hyggestunder i logelokalene i Ths. Angellsgt., Trondhjems Hospital, Trondheim komm. Aldershjem, flere ulike sykehjem hvor det også var høytlesing for beboerne. Andre som er blitt tilgodesett er bl.a. Adresseavisens juleinnsamling, Synshemmede, Krisesenteret, Kreftavdelingen v/St. Olavs Hospital, Kirkens Bymisjon m.fl.

For tiden har logen hyggekvelder for beboerne ved Munkvoll Bo- og Servicesenter flere gang for året. I tillegg har logen vært sterkt engasjert i de nevnte landssaker – så som bl.a. Redningsskøytene Odd Fellow I og II. Multipelsk Sklerose-saken, Oppstarten av Odd Fellow Medisinsk Vitenskapelige Forskningsfond i 1984. Da kjøpte søstrene gavebrev pålydende kr.100,00. Da Odd Fellow Ordenen i 2002 atter en gang skulle igangsette en landssak falt valget på SOS Barnebyer og vår loge – i likhet med landets øvrige loger - engasjerte seg sterkt i å skaffe tilveie midler, som gikk til ny barneby i El Salvador. Denne ble åpnet i 2005. I perioden 2011 - 2013 la Odd Fellow Ordenen opp til en ny landssak  - denne gang falt også valget på SOS Barnebyer og med stor dugnadsånd klarte vår loge å skaffe tilveie et ganske anseelig beløp.  Snart skal en ny barneby åpnes – denne gang i Malawi. For å skaffe tilveie midler til ulike sosiale formål har logen avviklet Julemesser gjennom 28  år, og som nå er avløst av Sosiale aftener. Vår loge har fostret tre Distrikts Deputerte Rådspresidenter  - str. Martha Hafstad, Britta Almaas og Eli Alstad som bekledde embedet  i til sammen 23 år – fra 1978 – 2001.

Britta Almaas Martha Hafstad Eli Alstad

Under Storlogemøtet i 2001 ble Det Norske Rebekkaråd innlemmet i Den Norske Storloge og det ble innført likestilling mellom brødre og søstre.  Da ble vår søster Britta Almaas valgt til den første søster Deputert Stor Sire for perioden 2001 – 2005.For samme periode ble vår søster Wenche Størseth utnevnt til søster Stor Marsjall. Logen har vært flink til å markere sine runde dager. Nå når den er inne i sitt 55 år er det et ønske at den idealisme som lå til grunn blant søstrene da den ble stiftet og som har ligget i bunnen opp gjennom tiden, vil være bærende kraft i årene fremover og at Vennskap, Kjærlighet og Sannhet vil være forankret i oss alle og at vi legger oss på sinnet ” at det er ved å ta vare på fortiden, engasjere seg i nåtiden at man bygger fremtiden.

Logen har all grunn til å være stolt av Loge Märthas produktivitet.Loge Märtha har nedlagt et betydelig arbeid for Odd Fellow Ordenens vekst og utvikling både i inn og utland, med å foreta innvielse og gradspasseringer av medlemmer. Dette arbeidet startet i 1960, og siste innvielse skjedde i 1994.

I Norge med de 4 loger: Rebekkaloge nr 43 Kilden i Mosjøen

Rebekkaloge nr 73 Magdalene i Trondheim

Rebekkaloge nr 83 Sancta Margarethea i Stjørdal

Rebekkaloge nr 99 Nidelven i Trondheim

og i utlandet med 3:       
Rebekkaloge nr 1 Mathilda Wrede, i  Vasa ,Finland

Rebekkaloge nr 4 Helena Elisabeth I Umeå, Sverige

Rebekkaloge nr 3 Aurora Karamsin i Grankulla, Finland

Ut i fra ”våre barn” er det foregått knoppskytng her i landet, i Sverige og i Finland.