Loge nr. 91 Skaugum blir til

I bilen til logemøte i Oslo diskuterte ofte børdrene Håkon Mogaard, Teddy Sorknes og Kåre Kilding muligheten for å starte en loge i Asker og Bærum, og disse brødrene må sies å være initiativtagerne til Loge 91 Skaugum som ble stiftet 29.11.1975.
Grunnene til å opprette en loge i Asker var mange, og de to viktigste faktorene mente man var: Den store Askerbygden med sine 30.000 inbyggere i rask vekst, samt det ”patriotiske aspekt” som trolig ville engasjere den enkelte brors Odd Fellow-liv sterkere i sitt eget nærmiljø.
De fleste brødre bosatt i Asker ga sin tilslutning, noe som førte til ivrig engasjement fra D.D.S.S. Arne Werner Madsen. Den 10.september 1973 ble det første forberedende møte holdt på Lenagkollen . 15 brødre fra Asker var til stede, samt Storkapelan Per Castberg Voss, bror Ottar Harder Larsen fra loge nr. 2 Eidsvoll, og UM Sigurd Goli Jensen fra loge nr. 29 Drofnum.
Asker Broderforening ble stiftet 5. november 1973 på Hotel Bellvue. Institueringen ble foretatt av D.D.S.S. Arne Werner Madsen i nærvær av 25 Asker-brødre og 22 innbudte gjester med 1. Dep. Stor Sire Leif Tuman og Storkap. Per Castberg Voss i spissen. 1. distrikts loger og leire ga sin bifall og lykkeønskninger til det forestående arbeide.
Styret, som virket i hele foreningens periode – nær 2 år, besto av: Formann Kåre Kilding, viseformann Per Hanevold, Sekretær Arvid Fjære, kasserer odd Bratlie og styremedlem Teddy Sorknes.
Broderforeningens møter ble holdt hos Egil Myhre og frue, som gjestfritt stilte sitt hjem til disposisjon. Også ”Dameklubben” som ble dannet av brødrenes fruer for å støtte opp rundt arbeidet, hadde sine møter hos familien Myhre.
Det ble avhold 20 møter og 2 venneaftener i broderforening, samt div. andre arrangementer, med god støtte fra D.D.S.S. Arne Werner Madsen.
Asker Broderforening arbeidet effektivt, og allerede 14. februar 1974 ble det på ekstraordnært møte bekjentgjort at Bleikerveien 17 i Asker skulle erverves. Gårdsesselskapet Odd Fellowgården Asker AS ble en realitet umiddelbart etter møtet.
Finansiering av gården, bygging og anskaffelse av logeeffekter tok mye tid, men det ble også tid sosialt engasjement lokalt, bl.a. ”Operasjon ved”, Asker Helseportlag og Ungdommens Røde Kors-Hjelpekorps i Asker.
Anskaffelsen av egne lokaler to naturlig nok noe tid, men logene nr. 29. Drofnum og nr. 24 Olaf Hallan i Drammen ga løfte om leie av lokaler, og dermed kunne forberedelsene til instifting av egen loge begynne.
Brødrene gikk inn for navnet ”Skaugum”, og Hans Kongelige Høyet Kronprins Harald ga sitt samtykke. Logens segl ble komponert av Kåre Kilding. Den 1. september 1975 ble datoen for instifting fastsatt, etter at navn og segl var godkjent og Stor Sire Arne Espelund hadde gitt sin tillatelse.
Institueringen av loge nr. 91 Skaugum fant sted i Odd Fellowlokalene, Engene 6 i Drammen den 29. november 1975. Logesalen var fylt til siste plass, med logens egne brødre og besøkende fra Storlogen og en andre rekke loger. Stor Sire Arne Espelund og hans Storembedsmenn foresto semonien, og overleverte deretter logens fribrev og insatte logens første embedsmenn: OM Ole Lunde, UM Kåre Kilding, Sekretær Arvid Fjære, Skm. Per Hanevold og Kasserer Odd Bratlie. Som Eks. OM fungerte bror Arne Oddvald fra loge nr. 22 Ths. Wildey.