Embedsmenn

Navn

Telefon

 Storrepresentant         

Bjarne Langseth

91300312

 Fung. Eks.OM

Leif W. Dahl

91143308

 Valgte Embedsmenn

Navn

Telefon      

 Overmester

Martinus Forseth

92414929

 Undermester

Rolf Haugen

90831954

 Sekretær

Helge Haugnæss

90880914

 Skattmester

Magnus Stople

99160391

 Ceremonimester

Gunnar Bakervik

91322895

 Kappellan

Trygve Moe

94875575

 Utnevnte embedsmenn

 

 

 Inspektør

Åge Nils Haugen

90644074

 Musikkansvarlig

Hans Jakob Larsen

41460259

 OM h. ass.

Torbjørn Øvervold

95207151

 OM v. ass.

Klaus Pflugfelder

90756682

 UM h. ass.

Kristian Gjøstøl

01332101

 UM v. ass.

Per Antonsen

97956452

 Indre vakt

Tom Schøyen

41632175

 Ytre vakt

Tom Hejna

90565686

 CM h.ass.

Jan Arild Gundersen

90685382

 CM v.ass.

Jo Vegheim

46810919

 Arkivar

Tiago Tørrissen

91594772

 Insp. Ass

Stein Erik Uldalen

97795026

 Herold

Tom Eliassen

93402796

 Samfunnets eldste

Per Hagen

91132314

 Andre funksjoner        

           

      

 Klubbmester                

Rolf Haugen

90831954

 Webansvarlig

Tom Eliassen

93402796