LOGESANGEN 

Mel.: No livnar det i lundar.... 
 
 Vår loge den skal være
et godt og sikkert sted,
med Noras navn til ære
der vi kan finne fred.
 
Vårt vennskap skal vi bygge
på kjærlighetens grunn.
Vår loge skal vi trygge
på sannhets dype bunn.
 
Vårt vennskap skal vi ære
vår kjærlighet så mild.
Vår sannhet den skal være
alt for vår loge til. 
 
 
 
Forf.: Kate Pedersen