Baugeid, klosterets datter
gav vår loge navn.
Hennes kall skal atter
bli til søstres gavn.
Med et ydmykt sinn
søkte hun dit inn
hvor Guds kraft og fred
skaper kjærlighet.

Søstre, la oss søke
kraft på Baugeids vis.
Tro og vennskap øke,
synge sannhets pris.
Med et ydmykt sinn
la og oss gå inn,
bygge i oss selv
Ham et tempelhvelv.