Valgte nevnder:

 Nevnd for Logens Styrkelse og Ekspansjon, §10-1

Lars Egil Borsheim
 Leder
Harald Årstad
Sekretær
Jan Egil Asbjørnsen
Medlem
Petter Urdal
Medlem
Kim Ivan Tunge
Medlem
Dag Magne Søyland Varamedlem

 

 Nominasjonsnevnd, §10-2

Dag Magne Søyland
 Leder
Petter Urdal
Sekretær
Roald Pedersen
 Medlem
Dag Even Alsaker
 Medlem
Stig S. Idsø Henriksen
 Medlem
Lars Egil Borsheim
 Varamedlem

 

 Finansnevnd, §10-3

Terje Omdahl  Leder
Per Otto Simensen  Medlem
Kristian Riise  Medlem
   

 

Nevnd for Etterlatte, §10-4

Jan Egil Johnsen Leder
Sigve Solland Sekretær
Magne Kolbjørn Olufsen Medlem
Stig Kristian Rostrup Medlem
   

 

 Nevnd for Hjelp og Støtte, §10-5,  inkl. Nevnd for omsorg, §11-2

Roald Pedersen Leder
Petter Urdal Sekretær
Petter Time Medlem
Geir Allan Meling Medlem
Bent Eddie Lie Medlem
Aslak Sekkesæter Medlem

 Revisjonsnevnd, §10-6

Mark Smith  Leder
Jan Inge Hausberg  Sekretær
Finn Wersland  Medlem

 

 Utnevnte nevnder:

 

Nevnd for utadvendt arbeid, §11-1

Stig Spjell Idsø Henriksen  Leder
Bjørnar Breiland Berg  Medlem
Roald Pedersen  Medlem

 

 Nevnd for anskaffelser, §11-3

Nils Egil Vistnes  Leder
Sturle Grøsfjeld  Medlem