Kontingengenten ble fastsatt til kr. 5,- pr. måned. Møtene gikk på omgang hjemme hos medlemmene. Det var mye utstyr som trengtes, og utlodninger var hyppig brukt for å skaffe penger. Randi Storm Hansen var materialforvalter og nedla et betydelig arbeid for å skaffe tilveie regalier, drakter osv. Mesteparten av utstyret lagde hun selv.

I løpet av 2 år ble det holdt 33 møter i Rebekkaforeningen, og etter hvert lå alt til rette for å starte en ny Rebekkaloge.

Den Uavhengie Norske Storloge ga tillatelse til å starte den nye logen og godkjente også navnet Kjeden. En kjede består av en sammenhengende rekke ledd hvor hvert ledd har sin store betydning. Det heter at ingen kjede er sterkere enn det svakeste ledd. Navnet Kjeden står for samhold og styrke.

Lørdag 25. mai 1974  ble Rebekkaloge nr. 50 Kjeden instituert.

Moderloge var Rebekkaloge nr. 26 Gry i Fredrikstad.

Logens vakre emblem ble tegnet av interiørarkitekt Roald Aasheim, Oslo. Emblemet viser 3 kvinner stående i en rekke. Disse 3 kvinnene symboliserer de tre kjedeledd som står for VENNSKAP, KJÆRLIGHET og SANNHET. De står hånd i hånd, altså lenket sammen i en enhet - en kjede, et symbol på samhold og styrke, og dette skal vårt emblem derfor stadig minne oss om.

Det var 28 medlemmer med fra starten.

Chartermedlemmer var søstrene: Marta Fjeld, Hjørdis Kjølen, Gudrun Lislerud, Signe Skogsberg, Marie Thronsen.

Logens første valgte embedsmenn: OM Gudrun Lislerud, UM Marta Fjeld, Sekr. Signe Skogsberg, Kasserer Marie Thronsen, Skattm. Liv Salberg, Eks. OM Hjørdis Kjølen.

Logens møter har i alle år vært holdt i Ordenslokalene i Glengsgt. 22, Sarpsborg.

Loge nr. 50 Kjeden har vært i stadig vekst. Ved årsskifte 1998/1999 hadde logen 105 medlemmer. Oppslutningen om møtene var meget bra. Logen arbeidet godt, og det er godt samhold mellom søstrene.

I 1993 startet loge Kjeden opp med søstertreff på formiddagen hver annen torsdag i måneden. Dette har blitt et meget populært tiltak blant våre eldre søstre.

Vi vil få takke dem som var med å starte loge Kjeden for det solide og grunnleggende arbeidet de nedla. Vi takker også alle embedsmenn og søstre som har vært med å videreutvikle logen slik at logen vår idag fremstår som en godt arbeidende loge hvor kjennetegnet er samhold og styrke.

Måtte vår loge i årene som kommer fortsatt ha framgang og gode kår i VENNSKAP, KJÆRLIGHET og SANNHET!