Bak: OM Eirin Elverhøi - Storrepr-Åse Næss - CM Marit Synnøve Emilsen

Foran: 25 års jubilanten Søster Eli Glomsrud

02.10.2019 fikk søster Eli Glomsrud tildelt 25 års veteranjuvel.

Hennes fadder var Storrepr. Åse Næss da hun ble innviet 10.09.1994. Hun har alle disse årene vært aktiv som embetsmann og i arbeid i flere nevnder.

Hun kan beskrives som et godt eksempel for oss andre søstre og vi gratulerer henne med

veteranjuvel og hennes 25 år i logen.

A.M.Solberg.