Storrepr. Kari Sonja Ekeland

Fung. Eks. OM Ane Viveke Eilertsen

OM Sigrun Fossås Skjerlie

UM Bente Lyshaug

Sekr. Anne Katrine Garfjell Storli

Skm. Elisabeth Jensen

CM Marita Skjerlie Skaba

Kap. Marte Fahima Storli