EMBETE                      NAVN                                       TELEFON

Storrepresentant         Ronald Jean Vanderlock           90617593          

Fung Eks OM               Jarle Sigurd Pedersen              94821377

Valgte embetsmenn

Overmester                Ståle Leitvoll                              91829767

Undermester              Gunnar Alf Solbakken                47606400             

Sekretær                     Stig Bjørnbakk                          95996759

Skattmester                 Espen Antonsen                      95782524

Cermonimester           Magni Veturlidason                   90666426

Kapellan                       Fredd-Kåre Johansen              90131357

Utnevnte embetsmenn

Herold                          Kent Arve Monsvoll                  94865104

Inspektør                      Kåre Johan Nilsen                   91593004

Indre Vakt                     Bjørn Vidar Olsen                    99499362

Ytre Vakt                       Kenneth Karlsen                     91761210

Arkivar                          Jacob Kornerup                      95117895

Musikkansvarlig            Knut Skjemstad                      95867880

OM h. ass.                    Finn Ingar Nikolaisen              45610920

OM v. ass.                    Jon Albert Alstad                      99236447

CM h. ass.                    Bård Yngve Gullvik                  91577336

CM v. ass.                    Kjetil Sigel Vik                           41008567

UM h. ass.                   Øistein Sollund                          99304303

UM v. ass.                    Jan-Robert Aalstad                  97147285        

Andre funksjoner

Klubbmester                Jon Alstad                              992 36 447

SE                                Bjarne Eggen                         48149565

Fører                           Geir Magne Haukaas              40603477