DATO

MØTE    

SERVERING  

PRIS

I SALONGEN

07.01

0 Arbm. TW,Nyttårsloge

Kveldsbuffet 80,-

21.01

 0 Arbm. Regnskap,Budsjett rapport Nevnder

Suppe

80,-

Foredrag Per Johan Pedersen

25.01

o Nyttårsball m/Damer. Galla

 

 

 

04.02

o Instr.

Smørbrød

80,-

 

18.02

0 ≡ + Galla

Svinekotelett med tilbehør

130,-

Sosialt

03.03

o 25 års Ve.Ju. Galla

Torskeaften Med tilbehør

200,-

Sosialt, loddsalg

   17.03

o Arbm.

Smørbrød

80,-

Foredreag v/sjef 330 skv avd. Bodø Roy Inge Nygaard-Jenssen

21.04

o =+ Gradering

Kveldsbuffet

80,-

Egenpresentasjon Erling Stemland

05.05

o+ Galla. Oppstart kl.1830

Sosekjøtt

180,-

Sosialt

17.05

17-mai kaffe kl.1100-1400

 

 

 

19.05

o Arbm. 

Havrettsbord 200,- Foredrag Widerøe v/Adm. direktør Stein Nilsen
06.06

Sommerfest med damer. Kl.1800