Bak fra venstre CM Magni Veturlidason, Sekr. Stig Bjørnbakk, UM Gunnar-Alf Solbakken, Skattm. Espen Antonsen, Kap. Fredd-Kåre Johansen

Foran fra venstre Storrep. Ronal Jean Vanderloock, OM Ståle Leitvoll, Fung. Eks.OM Jarle Sigurd Pedersen