Bak fra venstre Skm. Magni Veturlidason, UM Espen Antonsen, Sekr. David Simonsen, CM Bård Yngve Guldvik, Kap. Svein Fridtjof Sveum

Foran fra venstre F.eks. Ståle Leitvoll, OM Gunnar Alf Solbakken, Storrep. Ronald J. Vanderloock