Loge nr. 147 Elias Blix - Nevnd for omsorg - består i inneværende termin (høsten 2021 og til 2023) av:

Kjetil Siegel Vik                          41008567      Leder

Thorvald Vikan                           91105582

​Erik Thorshaug Jensen             95935261

Erling Stemland                         91831818 

Jan Magnus Fjærli                     48140631

 

 
For at Nevnd for omsorg skal kunne oppfylle sine oppgaver, er det viktig at vi blir kontakten eller blir informert om brødre som har ulike behov for besøk, en telefonsamtale eller på annen måte trenger hjelp osv.

Til de som på en eller annen måte måtte ha slike behov - uansett hva det måtte være - ta gjerne direkte kontakt med noen i nevnda, eller kontakt Overmester, eller andre brødre som kan formidle beskjed videre til oss.  Selvsagt kan vi også kontaktes på våre logemøter.

Det er svært viktig at alle brødre er oppmerksom på om noen har behov for hjelp, kanskje noe så enkelt som en prat i telefonen, et besøk eller andre ting som kan være starten på å gjøre hverdagen bedre for noen som har det vanskelig.

Husk våre budord !