Loge nr. 147 Elias Blix - Nevnd for omsorg - består i inneværende termin (høsten 2019og til 2021) av:

Per Arne Imøy                            95036353       Leder

Kjetil Siegel Vik                          41008567

​Geir Magne Haukaas                 40603477

​Olaf Antonsen                           90057240

Jonny Andre Rendal                 91388538

Per Arne Steffensen                   46430570

 

 
For at Nevnd for omsorg skal kunne oppfylle sine oppgaver, er det viktig at vi blir kontakten eller blir informert om brødre som har ulike behov for besøk, en telefonsamtale eller på annen måte trenger hjelp osv.

Til de som på en eller annen måte måtte ha slike behov - uansett hva det måtte være - ta gjerne direkte kontakt med noen i nevnda, eller kontakt Overmester, eller andre brødre som kan formidle beskjed videre til oss.  Selvsagt kan vi også kontaktes på våre logemøter.

Det er svært viktig at alle brødre er oppmerksom på om noen har behov for hjelp, kanskje noe så enkelt som en prat i telefonen, et besøk eller andre ting som kan være starten på å gjøre hverdagen bedre for noen som har det vanskelig.

Husk våre budord !