Øvingskvelder loge nr. 147 Elias Blix  våren 2022

Søndag 30.01.   kl.  20.00  Sal SJ        

Søndag 27.02.   kl.  20.00  Sal  SJ       

Søndag 13. 03  kl.  20.00  Sal SJ        

Søndag 03.04.   kl.  20.00  Sal SJ