Kollegiet 2019-2021


 


Bak fra venstre: kapellan Tore Trippestad, skattmester Roger Grande, sekretær Øyvind
Gjerstad og CM Ted Preben Heen.
Foran fra venstre: Stor Repr. Torger Malones,
OM Geir Istad, UM Roy Voldstad og XOM Roy Viken.
Foto: Trond Jansen, 26.09.2019

 

Kollegiet 2017 - 2019

Stykk på bildet for å se større bilde


Foto Steinar Hansen/Foto Birkeland

Stående bak fra venstre: Sekr. Kåre Waksvik, Skm. Roger Grande, UM Geir Istad, CM Roy Voldstad.
Sittende foran fra venstre: Stor Repr. Sverre Skraff, OM Roy Wiken, Fung. XOM Anders Einang.Kollegiet 2015 - 2017


Foto Steinar Hansen                                                                                                                                                                                 
Stående bak fra venstre: Skm. Roger Grande, Sekr. Knut Kavli, CM Roy Voldstad.
Sittende foran fra venstre: Fung. Eks. OM Torger Malones, OM Anders Einang, UM Roy Wiken.


Kollegiet 2013 - 2015


Foto Steinar Hansen                                                                                                                                             

Stående bak fra venstre: Skm. Knut Kavli, Sekr. Geir Istad, Kass. Bjørn Myrabø.
Sittende foran fra venstre: Fung. Eks. OM Lars Ramstad, OM Torger Malones, UM Anders Einang.

 

Kollegiet 2011 - 2013 


Stående bak fra venstre: Sekretær Kåre Waksvik, Fung. Eks. OM Ronny Torgersen,Skattmester Roy Wiken. Sittende foran fra venstre: Kasserer Roger Grande, Overmester Lars Ramstad, Undermester Torger Malones.

 

 

Kollegiet 2009 - 2011 

 
Stående bak fra venstre: Sekretær Torger Malones, skattmester Rune Ramstad, Kasserer Roy Wiken.
Sittende framme fra venstre: Undermester Lars Ramstad, Overmester Ronny Torgersen,
Fungerende Eks OM Kristian Haugan.

 

 

Kollegiet 2007 - 2009 

Bak fra venstre: Br. Skattmester Finn Kristiseter, Br. Fung. EKS OM Olav Skei, Br. Kass. Kåre Farkvam.
Framme fra venstre: Br. Sekr. Torger Malones, Br. OM Kristian Haugan, Br. UM Ronny Torgersen.


Kollegiet 2005 - 2007

OM Olav Skei ,UM Bjørn Misund, .......
Bilde mangler 

 
Kollegiet 2003 - 2005 

Bak fra venstre: Kasserer Bjørn Misund, Fung. Eks. OM Jan Terje Alnes, Skattmester Finn Kristiseter.
Framme fra Venstre: Sekretær Roger Kavli, OM Sverre Skraff, UM Olav Skei.

 

Kollegiet 2001 - 2003 

Bak fra venstre: kasserer Johan Setnes, Fung. Eks. OM Per Krogset, skattmester Svein Kristiseter. 
Framme fra venstre: Sekretær Roger Kavli, OM Jan Terje Alnes, UM Sverre Skraff.
I perioden fungerte 3 forskjellige Overmestre, pga. dødsfall.  Disse var:
OM Arne Kløvjan, OM Erik Raade og OM Jan Terje Alnes. 

 

Kollegiet 1999 - 2001 

Bak fra venstre: kasserer Sverre Skraff, Fung. Eks. OM Erik Raade, Skattmester Michael Clarke.
Framme fra venstre: Sekretær Olav Skei, OM Per Krogset, UM Arne Kløvjan.