70-årsjubilant br. Eks OM Bjørn Krohn fikk velfortjente blomster, så begynte historiene å renne.

Br. Storrepr. Aage Wold åpnet ballet....

..etterfulgt av br. Eks OM Sverre Skraff...

...br. Arne Skiri..

..og br. CM Anders Einang.

Br. UM Lars Ramstad overrakte "stafettballen" til br. Roger Kavli, som dermed har ansvaret for et ettermøte senere ut på vårparten.