Sirius Møre har siden den 21. april 2004
servert vafler og kaffe ved Kreftavd ved Åse Sjukehus,
og feiret i 2009 sitt 5 års jubileum.

 

I forbindelse med bygging av den nye kreftavdelingen ved Ålesund Sjukehus, ble det besluttet å
gå til opprettelse av SIRIUS MØRE, et samarbeidsprosjekt for alle Rebekka/Odd Fellow-loger
og leire i Distrikt nr. 4.

Distrikt nr. 4, omfatter Åndalsnes, Sykkylven, Stranda, Ørsta/Volda,Hareid/Ulstein/Herøy og Ålesund.

I henhold til avtalen med Helse Sunnmøre skalSirius Mørebidra med gratis servering av vafler
og drikke (d.v.s. kaffe, te, saft, etc.) til pasienter og pårørende ved poliklinikken og
stråleenheten ved den nye kreftavdelingen i Ålesund.

Da prosjektet startet opp 21. april 2004, var vi til stede en dag i uken fra kl. 09:00 til kl. 14:00. Etter hvert som pasientgruppen har vokst, utvidet vi først til 2 dager i uken, og fra 16. august 2005 har vi vært tilstede tre dager i uken, tirsdag, onsdag og torsdag.

Alt arbeid utføres frivillig og gratis av logemedlemmer fra Distrikt nr.4, etter oppsatte faste vakter.

Samtlige logemedlemmer som stiller til vaffelsteking må gjennomgå et kurs ved kreftavdelingen,
og underskrive en taushetserklæring som gjelder for Helse Sunnmøre.

Sirius Møre stiller med to personer på vakt, og vi serverer i snitt daglig ca. 40 pasienter og pårørende.

At prosjektet SIRIUS MØRE har vært 100 % vellykket fra første dag, viser alle de gode og hyggelige tilbakemeldinger vi får fra pasienter og pårørende.

Fra Logene på Åndalsnes er det Br. Tore Trippestad og Sr. Ruth Innli som er Siriuskontakter.
Det er disse to som setter opp vaktlister og sørger for at alt fungerer fra vår side.
Det er ca. 15 stk. fra hver av Logene ( Bjarg og Frøya ) som har gjennomgått kurs og slik
er kvalifisert til å delta. De som deltar på dette, melder tilbake at de føler
de gjør en jobb som blir satt pris på av pårørende og pasienter som er innom og får en
nystekt vaffel og en kaffekopp. Her får vi gjort noe for vår neste i aktiv handling,
som også er i tråd med våre læresetninger.

Menneskeskjebnen er skiftende, og vi ser at sykdom kan ramme alle, uansett alder
og livssituasjon ellers. At vi her har anledning til å gjøre en liten ting, som for et
øyeblikk kan lette hverdagen for noen, må vi være takknemlige for å kunne få utføre
Å kunne være en medbroder og medsøster for noen i praksis.

 


Br. Tore Trippestad i full sving ved vaffeljernet.

 

 
Lederen for Sirius Møre,  Br. Jarle Remø og Sirius sin kontaktperson ved sykehuset,
alltid blide og imøtekommende - Åse Annaniassen.