Gode Patriarker!

Jeg hilser til alle patriarker og ønsker dere

velkommen til leirslagning.

Det nye kollegiet vil fortsette arbeidet med å gjøre

Leir 11 Nord og Midt-Troms Deputasjonsleir

til et godt sted for patriarkene til å utvikle sine etiske holdninger.

 

Med patriarkalsk hilsen i

Tro, Håp og Barmhjertighet

 

Trond R. Johansen

Hovedpatriark