Den 19.september 1999 ble  Rebekkaloge nr. 109 Sildre instituert.

Dermed har Bodø fått sin tredje Rebekkaloge på vel 30 år. De to første er nr. 40 Providentia og nr. 72 Konkylie som ble institutert 24. oktober 1984. 

Institueringen fant sted i Ordenslokalet i Odd Fellow Huset. Den ble gjennomført av Rådspresident Lillemor Johnsen assistert av Dep. Rådspresident Norma Pettersen, Rådssekretær Liv Berit Johansen, Rådsskattmester Edith Felle og Rådsmarsjall Eva Rostad. Etter at Chartermedlemmene, søstrene Anne-Lise Fagge, Anne-Grethe Hanssen, Målfrid Stenberg, Johanne Hegge Stegen og Ragnhild Riise Jacobsen hadde avlagt de foreskrevne løfter, ble Charterbrevet overlevert.

Embedskollegiet består av følgende valgte embedsmenn: Fung. Eks OM Anne-Grethe Hanssen, OM Anne-Lise Fagge, UM Marie Austvoll, Sekretær Kari Berg, Skattmester Ruth Bergh og Kasserer Kari Alm.

Det ble fremført en rekke lykkeønskninger og overrakt gaver. Rådspresident Lillemor Johnsen gratulerte og ønsket den nye Rebekkaloge nr. 109 Sildre til lykke. Fra Det Norske Rebekkaråd overrakte hun Rebekkakrukken  og en pengegave på kr 10.000,-.

Den nye logen er så heldig å ha to moderloger, Rebekkaloge nr 40 Provedentia og nr. 72 Konkylie. Fra Rebekkaleir nr. 13 Polarsirkelen, Rebekkalogene nr. 40 Provedentia, nr. 72 Konkylie og nr. 60 Fjellbrud fikk logen en nydelig trekiste. DDSS Per Schrøder hilste fra Den Uavhængige Norske Storloge og overrakte blomster, ritualbøker og protokoller. Fra logene rundt om i landet var det gitt pengegaver, til stor hjelp for en nystartet loge. 

OM Anne-Lise Fagge takket for alle hilsninger og gaver. Hun takket også søstrene for stor innsatsvilje og hjelp i  arbeidet med a starte den nye Rebekkaloge. Siden den nye logen startet sin virksomhet, er det innviet seks nye  søstre. Logen har nå 49 medlemmer. Dette borger for en god fremtid for den nye Rebekkalogen i Bodø.

 

OM Anne Lise Fagge, Eks OM Anne-Grethe Hanssen, UM Marie Austvoll, Sekretær Kari Berg, Skattmester Ruth Bergh, Kasserer Kari Alm