VALGTE NEVNDER 2019 - 2021

Nevnd for logens Styrkelse og Ekspansjon

Wenche Kleppe Torkelsen     

Tone Ramton

Marit Holen

Kari Bergom Nilsen

Anne Luther Johansen            

Astrid Framnes Nymoen

Kari Bålerud

Torhild Bones Torstensrud (YV)

 

Nominasjonsnevnd

 

Tone Ramton

Wenche Kleppe Torkelsen

Brit Stene Andresen

Inger-Lise Ringerud

Helen Haavi Johansen

Kari Malkjærn Helland

 

Finansnevnd

 

Grete Josephson

Tove Skinstad Haakenstad

Inger Margrethe Slinning

Maien Gagnum Rustad

 

Revisjonsnevnd

 

Dorte Bea Gulbrandsen

Magnhild Lauritsen

Inger Lise Ringerud