Styrkelse og Ekspansjon Leder Bjarne Langseth
    Medlem Leif W. Dahl 
    Medlem Gunnar Bakervik 
    Medlem Tom Eliassen
    Medlem Jo Vegheim 
    Vara Ragnar Myrdal
       
Nominasjonsnevnden Leder Leif W. Dahl 
    Medlem Børge Aleksandersen 
    Medlem Hans Jakob Larsen  
    Medlem Gunnar Bakervik
    Medlem Stein Erik Uldalen
    Vara Arvid Fjære 
       
Finansnevnd Leder Jan Arild Gundersen
    Medlem Erik Haug
    Medlem Tom Heina 
    Vara Per Hagen 
       
Nevnd for hjelp og støtte Leder Erik Haug 
    Medlem Per E. Hagen 
    Medlem Helge Haugnæss
    Medlem Jan Bråstad
    Medlem Hans Jakob Larsen
       
Revisjons nevnd Leder Tom Bærland 
    Medlem Hans Jakob Larsen 
    Medlem Per Antonsen 
       
Nevnd for omsorg Leder Erik Haug
    Medlem Helge Haugnæss
    Medlem Arild Erichsen
    Medlem Arvid Fjære
    Medlem Jan Brastad 
    Medlem Hans Jacob Larsen
    Vara Per E. Hagen 
       
Nevnd for anskaffelser Leder Åge Nils Haugen 
    Medlem Erik Haug
    Medlem Trygve Moe
       
Nevnd for IKT  Leder Tom Eliassen
    Medlem Jo Vegheim 
    Medlem Tor Edvard Fjære 
    Medlem Gunnar Bakervik 
       
Nevnd for utadvendt arbeid Leder Leif W. Dahl 
    Medlem Jan Arild Gundersen
    Medlem Tom Hejna 
    Medlem Ragnar Myrdal 
    Medlem Tom Eliassen 
       
Privatnevnd   Leder UM Rolf Haugen 
    Kasserer Tom Eliassen 
    Medlem Jan Arild Gundersen
    Medlem Tiago Tørrisen
    Medlem Jo Vegheim
    Medlem Ragnar Myrdal
       
Ikke lovpålagte posisjoner IT Ansvarlig  Tom Eliassen
    Redaktør Bjarne Langseth
    Sekretær Jan Arild Gundersen 
 
For at Nevnd for omsorg skal kunne oppfylle sine oppgaver, er det viktig at vi blir kontakten eller blir informert om brødre som har ulike behov for besøk, en telefonsamtale eller på annen måte trenger hjelp osv.

Til de som på en eller annen måte måtte ha slike behov - uansett hva det måtte være - ta gjerne direkte kontakt med noen i nevnda, eller kontakt Overmester, eller andre brødre som kan formidle beskjed videre til oss.  Selvsagt kan vi også kontaktes på våre logemøter.

Det er svært viktig at alle brødre er oppmerksom på om noen har behov for hjelp, kanskje noe så enkelt som en prat i telefonen, et besøk eller andre ting som kan være starten på å gjøre hverdagen bedre for noen som har det vanskelig.

Husk våre budord !